SEARCH CART MAIN MENU CLOSE

Mario Dal Fabbro Sculpture

$18,000

Mario Dal Fabbro Sculpture No. 1
Signed: [Mario Dal Fabbro 1979]

  • 1979
  • Mario Dal Fabbro
  • Hand Carved wood
  • 25" H x 26" W x 12" D

SHOP RELATED